Skip directly to content
KAS MA PEAKSIN OSALEMA KLIINILISTES UURINGUTES?
MIDA MA PEAKSIN TEADMA KLIINILISTEST UURINGUTEST?

Kliinilised uuringud on teadusuuringud vabatahtlikel patsientidel. Need hindavad, kas uus ravim on efektiivne, hästi talutav ja ehk parem, kui teised selle seisundi raviks kasutatavad ravimid. Sinu arst võib sulle soovitada osa võtta kliinilisest uuringust, et saada uut ravi, mida sinu kasvaja tüübi ravis uuritakse. Kõik patsiendid ei sobi kliinilisse uuringusse.

Sa võid igal ajal uurida oma raviarstilt kliinilise uuringu rolli kohta sinu raviplaanis.

MILLIST KASU ON VÕIMALIK SAADA KLIINILISES UURINGUS OSALEMISEST?

See annab sulle võimaluse proovida uut ravimit, millel ei ole veel kasutusluba, kuid mis võib pikendada sinu elu või parandada elukvaliteeti.

Uuringus osalemisega võid sa aidata ennast, kuid kindlasti aitad sa teisi, panustades meditsiiniuuringutesse.

Kliinilises uuringus osalemisega ei kaasne sulle kulusid.

MILLISED ON VÕIMALIKUD TAGASILÖÖGID?

Kliinilises uuringus osalemisega kaasneb tavaliselt vajadus täiendavateks vereanalüüsideks,


Kui sa osaled randomiseeritud uuringus, võid sa saada kas uuritavat ravimit või standardravi. Uuringu eesmärgiks on võrrelda nende ravimite efektiivsust ja talutavust. See, kumba ravi sina saad, on nagu „kulli ja kirja viskamine“.


Kui sa saad uuritavat ravimit, ei ole garantiid, et see on hästi talutav või efektiivsem, kui saadaolevad ravimid. Just seda püütakse kliinilise uuringu käigus välja selgitada.
Siiski on uuringu heaks kiitnud sinu elukohariigi ametid  ja eetikakomitee. See annab teadmise, et uued uuritavad ravimid on piisavalt ohutud ja tõhusad, et neid uuringus katsetada.

KÜSIMUSED, MIDA ESITADA, KUI SA KAALUD KLIINILISE UURINGUGA LIITUMIST

Enne uuringuga liitumist on väga oluline saada konkreetse uuringu kohta võimalikult palju informatsiooni. Sulle antakse tutvumiseks vastav patsiendi infoleht ja sa pead osalemiseks andma kirjaliku nõusoleku.

Lisaks, küsi enne liitumist oma ravimeeskonnalt kõik uuringuga seotud küsimused. Küsimusi võib esitada igal ajal, ka pärast uuringu algust.

Tea, et sa võid uuringust lahkuda igal ajal pärast sellega liitumist. Siiski on soovitatav oma uuringust lahkumise otsusest enne oma arstiga rääkida.


 
 • Mis on uuringu eesmärk?
 • Kui kaua see uuring kestab?
 • Millised on minu kohustused?
 • Millist kasu võin ma saada?
 • Millised on riskid, näiteks kõrvaltoimed?
 • Millist ravi ma saan ning milliseid protseduure ja/ või analüüse uuringus tehakse?
 • Kas ma saan uuringus osalemise ajal tarvitada oma tavapäraseid ravimeid?
 • Kus minu ravi toimub?
 • Kes vastutab minu ravi eest?
 • Kuidas mõjutab uuringus osalemine minu igapäevaelu?
 • Kas ma saan suhelda teiste uuringus osalejatega?
 • Kas ma pean millegi eest tasuma?
 • Kas uuringus osalemisega kaasnevad transpordi- või lapsehoiukulud, millega ma pean arvestama?
 • Kas ma võin uuringust igal ajal lahkuda?
purple