Skip directly to content
FINATSPLAAN JA MRV
KAS MA SAAN RAHALIST ABI, KUI MA TEEN TÖÖTAMISES PIKEMA PAUSI VÕI LÕPETAN ÜLDSE TÖÖTAMISE?

Isegi kui sa ei suuda töötamist jätkata või pead vähendama töökoormust, võid sa taodelda töövõime või puude toetust või muud finantstoetust. See on abiks nii sulle kui sinu perele. Töötukassas on konsultandid, kes pakuvad nõustamist vähenenud töövõime teemal.

Sinu rahaline toetus riigi poolt sõltub ka töösuhte iseloomust (nt oled füüsilisest isikust ettevõtja või palgatöötaja). Alusta info hankimisega Haigekassa ja Töötukassa veebilehtedelt ja/või pöördu sealsete nõustajate poole.

Mõtle hoolega, enne kui otsustad töötamise lõpetada või teed töötamises pikema pausi, tutvu tingimustega töökohal ja Haigekassas (nt haiguslehe tingimused, osaline töövõimetus), kõigi töötamist puudutavate juriidiliste ja finantstingimustega

KAS MA PEAN TEGEMA TESTAMENDI?

Testamendi koostamine tagab selle, et sinu finants- ja isiklik
vara jagatakse või investeeritakse sinu soovide kohaselt. Kasu võib olla sellest, kui kõik olulised dokumendid, nagu finantsaruanded, lepingud ja kindlustuspaberid on kogutud turvalisse kohta, kust keegi sinu lähedastest need kätte saab.
Kirjalikud juhised selle kohta, millist hooldust sa soovid raske haiguse korral, nimetatakse „elu testamendiks“.

 “Elu testament” sätestab sinu soovid elulõpu hoolduse osas juhuks, kui sa ise oma tahet enam väljendada ei saa.

KORRALDA NII, ET SINU ARST JA PEREKOND OLEKSID TUTVUNUD SINU ELU TESTAMENDIGA JA SAAVAD SINU JUHISTEST ARU.

MÕNIKORD INIMESED MUUDAVAD OMA MEELT, KUI NAD SAAVAD VANEMAKS VÕI HAIGESTUVAD. VAATA AEG-AJALT OMA OTSUSED ÜLE JA TEE MUUTUSED, KUI SINU VAATED VÕI TERVISEST TULENEVAD VAJADUSED ON MUUTUNUD. ARUTA NEID MUUTUSI OMA ARSTIGA.


Testamendi ja teiste finantsküsimuste teemal räägi kindlasti finantsnõustaja või juristiga.

KAS MA PEAN MIDAGI OTSUSTAMA SEOSES ENDA VIIMSELE TEEKONNALE SAATMISEGA?

Enda ärasaatmise planeerimine on ainult sinu otsus. Sa võid seda teemat arutada oma lähedastega ja anda neile teada, kuidas sa sooviksid, et sind viimsele teekonnale saadetaks ja mälestataks.

Need on rasked jutuajamised ja nende otsuste tegemisel võib abi olla professionaalide toest.

yellow